Shift to a better workplace.

Nyckelfärdiga produkter för Office 365.

Revolutionera sättet du och dina kollegor arbetar.

Våra nyckelfärdiga produkter ger er en snabb väg till en bättre digital arbetsplats. Tillsammans med vår beprövade process för verklig förändring får ni en effektivare arbetsvardag och mer nytta av SharePoint och Office 365.

 • Intranät

  Låt intranätet bli startpunkt och portal till er digitala arbetsplats. Stärk företagskulturen, höj medarbetarengagemanget och er produktivitet. 

 • Projekthantering & Samarbete

  Öka teamkänslan, snabba upp era arbetsflöden och arbeta digitalt tillsammans, vart ni än befinner er.

 • Ledningssystem

  Involvera och engagera fler i ert kvalitetsarbete och få ett levande ledningssystem.

 • Avvikelsehantering

  Få överblick och kontroll över era kvalitets-, arbetsmiljö- och miljö-avvikelser.

Låt kommunikationen flöda.

Ta er kommunikation till en ny nivå och nå ut med relevant information till alla medarbetare, vart de än befinner sig. 

Låt intranätet bli er startpunkt och portal för den digitala arbetsplatsen. Stärk företagskulturen, höj medarbetarengagemanget och er produktivitet. Få ett intranät i världsklass som alltid hålls fräscht och uppdaterat.

Läs mer

Ett ledningssystem för alla.

Effektivisera era processer och säkerställ kvalitet.

Involvera och engagera fler i ert kvalitetsarbete och få ett levande ledningssystem. Ge förutsättningar att arbeta på rätt sätt, uppnå högre kvalitet och minska era risker. Gör det enkelt för alla medarbetare att använda ledningssystemet oavsett var de arbetar.

Läs mer

Senaste nytt.

Aktuella nyheter och events.