Aktuellt, Success stories16.02.22

Mellanskog arbetar lätt och rätt med sitt ledningssystem

Aktuellt, Success stories | 16.02.22

Med Tahoes nyckelfärdiga lösning InSight har Mellanskog fått ett intuitivt ledningssystem som hjälpt dem att strukturera upp och tydliggöra sina processer.

Mellanskog – tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar

Med visionen ”tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar” har Mellanskog ambitionen att de skogar som vi lämnar över till nästa generation ska vara bättre skogar än de vi har idag. Med värdeorden rejäl, hållbar och driftig vill de att människor ska få vara skogsägare på sitt sätt. Idag är de 220 medarbetare spridda på olika platser runt om i Sverige. Sen några månader tillbaka har de InSight på plats som sitt ledningssystem.

Ledningssystem för processorienterat arbete

Med en vilja om att arbeta mer processorienterat och med mer gemensamma arbetssätt inom organisationen startade Mellanskog projektet ”Lätt och rätt”. Sofia Gyllenswärd, Projektledare på utvecklingsavdelningen, påbörjade därför arbetet med att hitta ett nytt ledningssystem och valet föll på InSight från Tahoe:

”Vi såg ett behov av ett ledningssystem för att visualisera hur vi arbetar. Vi fastnade för InSight för att det är intuitivt och enkelt att förstå.”

Sofia Gyllenswärd, Projektledare Utveckling, Mellanskog

Tydligt och lika arbete inom organisationen

Idag upplever Sofia att Mellanskog har lyckats med arbetet med att tydliggöra sina processer: ”Vi är mer eniga om hur vi vill arbeta och då blir det lättare för alla medarbetare att följa samma arbetssätt. Genom att sätta strukturen för vårt arbete kommer vi bättre kunna bedriva utveckling av vår verksamhet.”

Växa med sitt ledningssystem

Sofia upplever att processen för att komma igång med InSight gick smidigt och planerar nu för hur hon ska föra kunskapen vidare inom organisationen: ”Vi kommer att hålla processägarforum där vi utbildar våra medarbetare i hur de använder ledningssystemet på bästa sätt.”

Framöver ser Sofia och Mellanskog stora möjligheter att utvecklas med sitt ledningssystem: ”Vi ser fram emot möjligheten att tillsammans skapa och granska dokument direkt i systemet.”

Vi på Tahoe ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Mellanskog!

Tillbaka