Ett ledningssystem för alla

Effektivisera era processer och säkerställ kvalitet. Involvera och engagera ännu fler i ert kvalitetsarbete. Med InSight får ni snabbt och enkelt ett levande ledningssystem.

Fördelar med InSight

Snabbt att införa

Eftersom InSight är en nyckelfärdig lösning är det enkelt och smidigt att införa i SharePoint och Microsoft 365. Med hjälp av InSights importverktyg och vår beprövade process hjälper vi dig att på kort tid flytta över till ert nya ledningssystem. Vi utbildar också dig och dina kollegor så att ni direkt kan börja få nytta av ert nya ledningssystem.

Ett ledningssystem som används

InSight är lätt att använda och ta del av för alla i verksamheten, oavsett var man arbetar. Det är också mobilt och lättillgängligt överallt och färdigt att integrera med ert intranät och Teams. Därmed får ni ett levande ledningssystem som används i det dagliga arbetet, minimerar era risker och uppnår högre kvalitet.

Alltid uppdaterat

Med InSight håller vi ert ledningssystem kontinuerligt uppdaterat med nya och värdeskapande funktioner. Vi ger också garanti på att vi bibehåller kompatibilitet med nyheter i Microsoft 365. Ni kan därmed vara trygga i att ni alltid kommer ha ett modernt och fräscht ledningssystem som utvecklas över tiden.

Effektivisera era processer

Stöd verksamheten med rätt dokument och mallar vid rätt tillfälle och på rätt plats. InSight hjälper er att kommunicera och arbeta utefter era etablerade processer och få högre effekt av era styrande dokument. InSight skapar förutsättningar för ett levande ledningssystem för alla, var de än arbetar.

Mitt ledningssystem i fokus

Personalisera och rollbasera tillgång till processer och styrande dokument som är relevanta för mig, min roll eller min funktion. Med InSight är det möjligt att samla allt på ett ställe.

Bli bäst på att bli bättre

Gör det möjligt för alla användare att enkelt rapportera och följa avvikelser, risker och internrevisioner. Få bättre överblick och kontroll över alla era kvalitets-, arbetsmiljö- och miljö-avvikelser samt revisioner. Mät, följ upp och arbeta strukturerat med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

Funktioner i InSight

Boka demo idag

Kontakta oss direkt via mejl eller telefon. Direkt: 0739-22 30 61 | Mejl: info@tahoesolutions.se