Aktuellt07.09.23

Nu lanserar vi InSight Perform 2.4!

Aktuellt | 07.09.23

Det finns nu en ny version av vårt nyckelfärdiga ledningssystem tillgängligt för våra kunder.

Inspektion av dokument

Vi introducerar inspektion av dokument som kan tillämpas på specifika typer av dokument i enskilda processer. Vid användning skickar författare sitt dokument för inspektion. Inspektören kan sedan korrigera innehållet om det behövs innan det skickas vidare till den som ska godkänna dokumentet.

Filtrera och spara vyer

Nu kan alla användare skapa och spara personliga vyer i webbdelen för Styrande Dokument. Det är även möjligt att bokmärka vyer på en process för att göra dem tillgängliga från sidan ”Mitt Ledningssystem”.

Specificera användare och grupper för processkartläggning

Det finns nu möjlighet att sätta upp grupper och användare som kan hantera processkartor. Dessa användare kan sedan skapa, redigera och uppdatera processkartor på specifika processer.

Formalia ändringar utan att skapa ny version

Administratörer kan nu göra ändringar i dokument utan att detta påverkar versionshistoriken. Det finns möjlighet att göra denna typ av ändring på existerande dokument eller genom att ladda upp ett nytt.

Arkivera processer

Applikations administratörer kan nu arkivera processer. En arkiverad process syns inte i process översikten.

Vill du veta mer om hur ni kan dra nytta av ert ledningssystem? Läs mer eller boka en demo idag!

Tillbaka