Digital gemenskap

Med ett intranät kan ni säkerställa att alla kollegor har tillgång till korrekt uppdaterad information oavsett vilken enhet de använder sig av. Ge medarbetare möjlighet att engagera sig i inlägg på intranätet och komma i kontakt med chefer och kollegor online. Befinner sig era medarbetare på olika platser är det en fördel att använda ert intranät för att fira framgångar och dela med sig av kunskap för att alla ska känna gemenskap. Stärk samhörigheten och ert företags identitet med ert intranät. Intranät i SharePoint passar för både mindre och större företag som vill bygga sin företagskultur online.

Effektivisera ert arbete

Skapa en bättre digital arbetsplats för alla medarbetare med ert digitala intranät. Förutom att stärka tillhörigheten genom ert intranät ges alla medarbetare tillgång till samma kunskap och information. I ert intranät kan alla medarbetare hitta korrekta uppgifter direkt och bli mer effektiva i sitt sökande efter information. Ta nytta av ert intranät i SharePoint och Microsoft 365, tidigare Office 365, vid nyanställningar för att hantera information, policys och utbildningar. Skapa ett strukturerat intranät där anställda kan hitta svar på frågor så som hur man anmäler sjukfrånvaro eller ansöker om semester. Publicera er personalpolicy på ert intranät så medarbetare vet vad som förväntas av dem och låt ert företags värderingar och kultur skina igenom och vara en del av ert SharePoint intranät.

Intranät i SharePoint

SharePoint är en webbaserad plattform som är en del av Microsoft 365, tidigare Office 365, där man särskilt kan kommunicera internt. Medarbetare kan ta del av information och nyheter, oavsett vilken enhet de använder sig av eller var de befinner sig. Låt intranätet i SharePoint vara vägen in till er digitala arbetsplats där information finns samlad och där medarbetare kan interagera med varandra. Upplev en förbättrad digital arbetsplats med ert intranät.

Skapa värde med ert intranät

Kommunicera och engagera

Med hjälp av ett intranät kan ni bygga ett digitalt nätverk inom er organisation. Kommunicera ut viktiga händelser eller ändringar som når ut samtidigt till alla medarbetare, oavsett var de befinner sig. Publicera viktiga meddelanden och nyheter som går direkt ut på intranätet till alla berörda. Engagera medarbetare med möjligheten att kommentera inlägg och nyheter.

Dela kunskap mellan användare

Ni kan använda ert intranät för att enkelt kommunicera, samarbeta och arbeta effektivt både enskilt och i team. Förmedla kunskap inom er organisation genom att dela åtkomst till viktiga dokument. Skapa ett socialt intranät där alla inom er organisation enkelt kan hålla sig uppdaterade.

Utveckla er digitala arbetsplats

I ert intranät kan ni ge medarbetare tillgång till allt från personalnyheter till styrande dokument med hjälp av SharePoint och Microsoft 365, tidigare Office 365. Med intranätet kan ni skapa, samla och dela information på en plats för att underlätta samarbetet i alla delar av er verksamhet. Låt intranätet bli knutpunkten i er digitala arbetsplats.

Vanliga frågor och svar

Fungerar SharePoint intranät för alla företag?

SharePoint intranät är till för alla typer av företag som vill effektivisera sin kommunikation och ta sitt digitala samarbete till en ny nivå.

Vad är fördelar med ett intranät?

Med ett intranät kan ni sprida information och nå ut till alla medarbetare oavsett var de befinner sig. Stärk medarbetarupplevelsen och er digitala arbetsplats med ert intranät.

Vad ska vi tänka på innan vi skaffar ett intranät?

En viktig del att tänka på innan ni skaffar ett intranät är att skapa en tydlig strategi med slutanvändaren i fokus och koncentrera er på strukturen på innehållet i ert intranät.

Hur kan Tahoe hjälpa oss med intranät?

BaseDrum är vår nyckelfärdiga produkt för intranät som enkelt införs i Microsoft 365 och SharePoint. Vi utbildar och stöttar er under implementeringen för att ni ska få bästa möjliga nytta av ert intranät. Med BaseDrum får ni ett användarvänligt och mobilt intranät eftersom vi alltid bibehåller kompabilitet med nyheter i Microsoft.