Nå ut till fler med digitala informationsskärmar.

Med BaseDrums integrerade lösning för digitala informationsskärmar kan du nå ut med viktig information och nyheter från intranätet till ännu fler än tidigare. Informera och engagera era medarbetare med rätt information vid rätt tidpunkt var de än befinner sig med hjälp av digitala informationsskärmar.

Välj innehåll från olika källor.

Välj enkelt ut och visa nyheter, sidor, bilder och listor från SharePoint. Du kan också visa upp andra interna och externa webbsidor, RSS-flöden eller filmer på era digitala informationsskärmar. Med olika layouter kan ni visa ert anpassade innehåll på det sätt som passar bäst.

Flexibelt och smart.

Målgruppsrikta, schemalägg och tidsinställ visningar direkt från BaseDrum. Fördela arbetet och styr med rättigheter vilka redaktörer som kan uppdatera vilka informationsskärmar. Det är också möjligt att publicera anpassat innehåll till vilken informationsskärm ni vill, oavsett plats.