Aktuellt29.05.23

Ny version av BaseDrum Collaborate!

Aktuellt | 29.05.23

Nu finns BaseDrum Collaborate 2.0 tillgänglig för installation hos våra kunder.

Processvisualisering

I Team Details har du nu möjligheten att visa i vilken fas ett projekt befinner sig genom indikatorer. Indikatorerna visar både tidigare, nuvarande och framtida faser av projektet.

Arkivering

Nu kan ni arkivera projekt direkt i Team Details. I ett arkiverat projekt försvinner alla redigeringsmöjligheter förutom för ägaren av projektet. 

Tidsförlopp i Gantt

I Ganttscheman kan ni nu addera kolumner för tidsförlopp. 

Hjälpportal

Nu får ni tillgång till en hjälpportal som innehåller instruktionsvideor för både användare och administratörer.
Vill du veta mer om BaseDrum Collaborate? Läs mer eller boka en demo idag!
Tillbaka