Hvad er et ledelsessystem?

Et ledelsessystem er en samling principper, processer og fremgangsmåder, som jeres organisation bør anvende for at garantere, at I udfører det, der kræves for at nå jeres mål. Ledelsessystemer kan have forskellige målsætninger og anvendes til at ISO-certificere jer, forbedre jeres arbejde med kvalitetssikring og miljø eller til at oprette processer til et mere procesorienteret arbejde. I jeres organisation kan ledelsen anvende ledelsessystemet som et værktøj til at planlægge, følge op og sikre, at virksomheden bliver drevet ifølge de fastlagte procedurer, og medarbejderne kan anvende ledelsessystemet til at finde relevante oplysninger om arbejdsopgaver og politikker. Lad jeres digitale ledelsessystem være en støtte i jeres daglige arbejde.

Udnyt jeres ledelsessystem

Med jeres ledelsessystem har I mulighed for at lave en proceskortlægning for at identificere jeres organisationsprocesser. Skal I rapportere afvigelser, ulykker eller faremomenter inden for virksomheden, kan det nemt gøres via jeres ledelsessystem, og du, som er ansvarlig for en sag, kan nemt følge op på og undersøge sagen. Udvikl jeres arbejde med kvalitetssikring med jeres ledelsessystem ved at planlægge, dokumentere, følge op på og analysere samt udvikle jeres arbejde. Synliggør kvalitet og ligeværdighed, hvad I gør, hvorfor I gør det, og hvad det fører til. Forstå, hvordan I udvikler jeres systematiske arbejde med kvalitetssikring, og få succes med jeres ledelsessystem.

Ledelsessystem i SharePoint

SharePoint er en webbaseret platform, der er en del af Microsoft 365, tidligere Office 365, hvor man især kan gemme og administrere dokumenter. Med SharePoint kan I gemme dokumenter i skyen i stedet for, at hver enkelt ansat skal gemme dokumenter på sin egen computer. Få adgang til jeres filer overalt, uanset hvilken enhed I bruger, eller hvor I befinder jer. Anvend jeres ledelsessystem i SharePoint til at søge efter dokumenter eller efter medarbejdere i jeres organisation. Bliv mere effektiv i jeres informationssøgning, og spar værdifuld tid.

Fordelene ved ledelsessystemer

Kvalitetssikr jeres arbejde

Benyt jeres ledelsessystem på den rette måde, og opstil tydelige retningslinjer for en mere struktureret arbejdsmåde. Ved hjælp af et ledelsessystem kan I nemt følge op på, om jeres virksomhed lever op til jeres mål og dermed kvalitetssikre jeres arbejde. Lad jeres ledelsessystem blive et pålideligt, levende digitalt værktøj, der forenkler hele organisationens hverdag.

Øget informationssikkerhed

Skab et struktureret og systematisk arbejde omkring informationssikkerhed med jeres ledelsessystem. Udarbejd politikker, hvor I beskriver målsætningen for informationssikkerheden med krav, ansvar og mål, og udarbejd styringsdokumenter med procedurer og regler. Følg løbende op, og sikr overholdelse af GDPR og ISO 27001.

Kortlæg processer

Opbyg jeres ledelsessystem ved at skabe processer, der beskriver jeres organisation og den måde, I arbejder på. Definer, hvordan I ønsker at anvende ledelsessystemet og opstil de retningslinjer, I vil arbejde efter, og følg derefter op, og sørg for, at jeres virksomhed drives ifølge jeres procedurer.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor har vi brug for et ledelsessystem?

Ledelsessystemet hjælper jer med at styre og drive virksomheden ifølge fastlagte procedurer. Anvend det som en systematisk støtte, som hjælper jer med at opnå virksomhedens mål og at forebygge fejl i stedet for at udbedre afvigelser. Med jeres ledelsessystem kan I også skabe en fælles platform for det løbende forbedringsarbejde.

Hvad er fordelene ved et ledelsessystem?

Anvend jeres ledelsessystem til at få overblik og kontrol over jeres virksomhed og til at følge op på og kontrollere jeres systematiske arbejde med kvalitetssikring. Arbejd på en fælles og aftalt måde, og mindsk risikoen for lavere produktivitet, kvalitetsproblemer, spild, forstyrrende begivenheder og ulykker. Når jeres organisation vokser hurtigt, kan I anvende ledelsessystemet til onboarding af mange nye medarbejdere på en effektiv måde og skabe en bedre medarbejderoplevelse.

Kan man opfylde standarder med ledelsessystemet?

Vores ledelsessystem kan bruges til at opfylde flere forskellige standarder, for eksempel kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 140001) og informationssikkerhed (ISO 270001). Standarderne indeholder de krav, som ledelsessystemet skal opfylde, hvis I ønsker at blive certificeret.

Hvordan kan Tahoe hjælpe os med ledelsessystemer?

InSight er vores nøglefærdige ledelsessystem, der nemt kan integreres med Microsoft 365 og SharePoint. Vi uddanner og støtter jer under implementeringen, for at I skal få det bedst mulige udbytte af jeres ledelsessystem. Med InSight får I et brugervenligt og mobilt ledelsessystem, fordi vi altid bevarer kompatibiliteten med nyheder fra Microsoft.